...

2418* వ రోజు...

 ఒక్కసారి మాత్రమే వాడే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను బహిష్కరిద్దాం! 2418* వ వేకువ (ఆదివారం-24.04.2022) స్వచ్చంద శ్రమ వీర విహారం!...

READMORE
...

2417* వ రోజు...

   ఔను నిజం! ఈ శనివారం వేకువ 4.15 - 6.12 సమయాల నడుమ సంత వీధి కేంద్రంగా జరిగిన శ్రమదానం – ఒక దశలో – 5.40 ప్రాంతంలో సమీపం నుండి పరిశీలిస్తే నాకనిపించిన పదం ‘పరిశ్రమే’! ఈ 30 + మందీ గ్రామ స్వచ్చ కార్మికులే! బైపాస్ కూడలి...

READMORE
...

2416*వ రోజు...

  ఒక్కసారి మాత్రమే వాడే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను బహిష్కరిద్దాం!   ముప్పదిన్నొక్క కార్యకర్తల – 115 నిముషాల – వీధి పారిశుద్ధ్యం-@2416*...

READMORE
...

2415*వ రోజు...

 గురువారం (21-4-22) వేకువ 27 మందితో 4.17 నుండి 6.08 దాక వీచిన శ్రమదాన కెరటం సినిమా హాలు వెనుక బైపాస్ మార్గంలోని మెండు (పోస్టల్) శ్రీనివాస్ ఇంటి దగ్గర బయలుదేరింది! అది అక్కడి నుండి మూడు దిశల్లో – 1) కస్తూర్పాయి...

READMORE
...

2414*వ రోజు...

 మరొక మారు సాగర్ టాకీస్ బైపాస్ ఉపమార్గంలోని పాతకాలపు ప్రభుత్వాసుపత్రి శిధిల భవన ప్రాంతమే! సమయం వేకువ 4.13! అప్పటి 15 మందికి తోడైన మరో 15 మంది! 30 మంది శ్రమదానంతో మెరుగుపడింది. ప్రధానంగా వంపులు తిరిగిన యడ్లవా...

READMORE
<< < ... 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... > >>