...

2178* వ రోజు ...

 03.07.2021 వ నాటి శుభోదయ పూర్వమే – 4.22 సమయానికే కనీసం 11 మంది గ్రామ మెరుగుదల దీక్షాపరులు (వాట్సాప్ ఛాయా చిత్రం చూడండి), తదుపరి కొద్ది నిముషా...

READMORE
...

2177* వ రోజు ...

 ఈ శుక్రవారం (02.07.2021) వేకువ 4.27 కే బందరు రహదారిలో పునః ప్రారంభమైన వీధి పారిశుధ్య చర్యలతో 6 వ నంబరు పంట కాలువ మొదలు ...

READMORE
...

2176* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   2176* వ నాటి గ్రామ స్వచ్చోద్యమ సుందర చల్లపల్లి.        ...

READMORE
...

2175* వ రోజు ...

 ఏప్రిల్ 18 (ఆదివారం) కూడ ఊరి పరిచర్యల కోసం 4.16 కే 15 మందికి తెల్లవారింది. మిగిలిన వారి రాకతో ఆ బలం 31 దాక పెరిగి, రెండు గంటల పాటు – 6.15 దాక వీధి అస్తవ్యస్తతల మీద జరిపిన స్వచ్ఛ కార్యకర్తల పోరాటం సంతృప్తికరంగా ఫలించి, బైపాస్ వీధిలో సినిమా హాలు పరిసరాలు, ఉత్తర దిశగా ఉన్న రెండు ఉప మా...

READMORE
...

2174* వ రోజు ...

 స్థిరవార బ్రహ్మముహూర్తం (4.15) సమయంలో సైతం ఈ కశ్మల భరిత బైపాస్ మార్గంలో – షాబుల్ వీధి చివరలో గ్రామ స్వచ్ఛ – శుభ్రతా కంకణధారులైన 13 మంది హాజరయ్యారు. ఇంకా పదునాల్గురు కాబోలు – అనతి సమయంలో వాళ్లకు తోడయ్యారు. ఇక అక్కడ నుండి 2 గంటల పాటు – 50 పని గంటల పైగా,...

READMORE
<< < ... 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... > >>