...

2770* వ రోజు.... ...

    ఆ చెప్పుకోదగ్గ పూనిక పాతిక మంది పుణ్యజీవులది (ఇందులో ఇద్దరిది అతిథి పాత్రలనదగ్గవి), బుధవారం (17/05/23) వేకువ నాలుగుంబావుకే ఆత్రపడిన సదరు సదుద్యోగం కమ్యూనిస్టు వీధి - బైపాస్ మార్గాలలోనూ, అస్మదీయ ఖాళీ నివేశన స్థలంలోనూ!             ఈ రో...

READMORE
...

2769* వ రోజు.... ...

      మే నెల పదునారవ వేకువ సమయం - ముహుర్తం ప్రాతదే – 4:30 – 6:00 ల నడుమ! స్థలం గంగులవారిపాలెం వీధి! తలపెట్టిన పని - చెట్ల సుందరీకరణ/రక్షణాత్మక చర్యలు! కార్యకర్త లైదుగురు!             ఐతే - ...

READMORE
...

2768* వ రోజు.... ...

   ఇది సోమవారం కనుక - మిగతా కార్యకర్తల సొంత కార్యక్రమాల నిమిత్తం పారిశుద్ధ్య ప్రయత్నాల ఆటవిడుపు కనుక పరిమిత సంఖ్యాక రెస్క్యూదళం రంగంలోకి దిగింది?             15-5-23 వేకువ 4.30 కే వాళ్లు చేరుకొన్నది బందరు జాతీయ రహదారిలోని అమరావతి రాజ భవనం దగ్గరకు!             పలు...

READMORE
...

2767* వ రోజు.......

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడదగునా?                         వీధి మెరుగు బాటు కోసం 2767* వ ప్రయత్నం!...

READMORE
...

2766* వ రోజు.......

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడదగునా?                  27 మంది ఊరి పారిశుద్ధ్య కార్యకర్తల శ్రమ విన్యాసాలు- @2766*...

READMORE
<< < ... 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... > >>