మాతృభాష లో ప్రాధమిక విద్య – కొన్ని అనుభవాలు

  mailuserfiles/Matru bhashalo pradhamika vidya konni anubhavalu.pdf...

READMORE

Importance of Mother Tongue

  mailuserfiles/Importance of mother.pdf...

READMORE

ఏది సమంజసం? ఏది శాస్త్రీయం? May 17, 2019

  ...

READMORE

శిష్ట వ్యవహరికమూ మాండలికమే!

 శిష్ట వ్యవహరికమూ మాండలికమే! ...

READMORE

ఎదగాలంటే తెలుగులో చదవాల్సిందే

ఎదగాలంటే తెలుగులో చదవాల్సిందే    ...

READMORE

మన బిడ్డల్ని ఏ బడిలో చేర్పించాలి?

15-06-2013న ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో ‘మంచి స్కూల్ అంటే ఏమిటి?’ పేరుతో ప్రచురించబడినది   మన బిడ్డల్ని ఏ బడిలో చేర్పించాలి? (మంచి స్కూల్ అంటే ఏమిటి?)   మా స్...

READMORE

కూడు పెట్టేది నైపుణ్యమే – ఇంగ్లీషు కాదు

కూడు పెట్టేది నైపుణ్యమే – ఇంగ్లీషు కాదు - - డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు   ఉద్యోగం రావాలంటే ఇంగ్లీషు తప్పనిసరిగా రావాలని, ఇంగ్లీషే ఈ ప్రపంచాన్...

READMORE

ఎందుకీ అవస్థ?

  (“నైపుణ్యంతో ఉద్యోగం… ఆసక్తితో భాష” పేరుతో 28-04-2012 వ తేదీన ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ప్రచురించబడినది) ఎందుకీ అవస్థ?   “ఈ చిత్రంలో పాత్రలన్నీ ముంబాయిలోనే ఉన్నా మన సౌకర్యం కోసం తెలుగులోనే మాట్లాడతాయి.” ఈ సంవత్సరం ...

READMORE

బాల్యాన్ని ప్రేమించే పెద్దలారా – నాకో సలహా ఇవ్వరూ!

 (ఏప్రిల్ 21, 2012 ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ప్రచురించబడినది) బాల్యాన్ని ప్రేమించే పెద్దలారా – నాకో సలహా ఇవ్వరూ!   1978లో అట్లూరి పురుషోత్తం గారు “మాతృభాష లోనే ప్రాధమిక విద్య” జరగాలని రాస...

READMORE

అశాస్త్రీయం – ఆంగ్లమాధ్యమం

(13-07-2013 వ తేదీన ‘ప్రజాశక్తి’ దినపత్రికలో ప్రచురించబడినది.)   అశాస్త్రీయం – ఆంగ్లమాధ్యమం   05-07-2013 న ప్రజాశక్తిలో రాసిన ఒక టీచర్ గారి ఉత్తరానికి ప్...

READMORE

రాబోతున్న పెనుముప్పు

 రాబోతున్న పెనుముప్పు తాము అధికారం లోనికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి స్కూలును ఇంగ్లీషు మీడియం స్కూలుగా మార్చేస్తానని వై.ఎస్. జగన్మోహన రెడ్డి ఎన్నికల వాగ్దానం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా పాఠశాల విద్య ఇంగ్లీషు మీడియంలోనే ఉంటుందని కె.సి.ఆర్. ఎప్పుడో చెప్పారు. చంద్రబాబు తన వైఖరి ఇటీవల ప్రకటించలేద...

READMORE