ప్రతి జ్వరానికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడవద్దు September 7, 2018...

మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో జ్వరాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువ భాగం వైరస్ జ్వరాలే. చాలామంది వారంతటి వారే స్వయంగా రెండు మూడురోజుల పాటు సొంత వైద్యం చేసుకుని, గాని మెడికల్ షాపు ద్వారా గాని, తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా గాని మందులు తెచ్చుకుని వేసుకుంటున్నారు.   ఇందులో భాగంగా జ్వరం తగ్గించే Paracetamol బిళ్ళలు మాత్రమే కాకుండా యాంటీబయాటిక్స్, Combiflam వంటి బిళ్ళలు కూడా వాడుతున్నారు. ఒకరోజు ఒకరకం యాంటీబయా...

READMORE

MCI recommendations regarding issuing medical certificate April 23, 2018...

MCI recommendations regarding issuing medical certificate   1. Never give it for more than 15 days. 2. See Patient again after 15 days and re issue. 3. Even in repeat case’s, make sure that he or she are the patient , identify the pt. By photo I. D. Card , and then issue. Not to the attendants. 3. Avoid issuing certificate for diseases which you are not treating / or trained to treat. (Other Disciplines) 4. Describe the disability at best as you can even if you don’t know how to grade it. 5. MOST IMPORTANT It is a legal document Even if you print otherwise, it is admissible in court & you can’t say , ” that it was not intended for legal purposes” ...

READMORE

హాస్పిటల్ కి వచ్చు షుగర్ పేషెంట్లకు సూచనలు April 9, 2018...

 ...

READMORE

గర్భిణీ స్త్రీలకు సూచనలు February 14, 2018...

  ...

READMORE

ముహూర్తాలు – ఆపరేషన్లు July 18, 2017...

 ...

READMORE