మరువలేని నాయకుడు కామ్రేడ్ వెంకటపతి గారు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ... 51 … "మరువలేని నాయకుడు కామ్రేడ్ వెంకటపతి గారు" ...

READMORE

హోమియోపతితో నా ప్రయాణం

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ... 50 “హోమియోపతితో నా ప్రయాణం” “అల్లోపతి డాక్టరు అయి ఉండి మీరు హోమియో డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్...

READMORE

భగవంతుడు - భక్తుడు - నాస్తికుడు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...49 భగవంతుడు - భక్తుడు - నాస్తికుడు 1986 లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వచ్చిన వరదల సందర్భంగా అక్కడి ప్...

READMORE

‘శివయ్య, నాగరాజుల కధాకమామిషు’

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...48 ‘శివయ్య, నాగరాజుల కధాకమామిషు’ నాగరాజా.. నేను నాగరాజా ...

READMORE

అస్సలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందు ఉంటుందా?

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...47 అస్సలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందు ఉంటుందా? మా మందుల్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ లు అస్సలు ఉండవండీ! ...

READMORE

40 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ‘ఎర్రమల్లెలు’ సినిమా టికెట్టు సంపాదించిన విధానమెట్టిదనిన...

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...46 40 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ‘ఎర్రమల్లెలు’ సినిమా టికెట్టు సంపాదించిన విధానమెట్టిదనిన... ... ...

READMORE

పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరం

గుర్తుకొస్తున్నాయి 45 ... “పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరం...” ...

READMORE

సరిగ్గా 50 సంవత్సరాల క్రితం....

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...44 సరిగ్గా 50 సంవత్సరాల క్రితం.... మీకు బఱ్ఱె ఉందా? బఱ్ఱె ఏమిట...

READMORE

అమానుల్లా ఖాన్ గారూ – సలాం

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ...43  అమానుల్లా ఖాన్ గారూ – సలాం ‘ఒక్క ముక్కలో కౌన్సిలింగ్’ అంటే? 30 సంవత్సరాల క్రితం రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం అద్వానీ రధయాత్ర ప్...

READMORE

కొడగు కబుర్లు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ...42   "కొడగు కబుర్లు"   -ఏడేళ్ళ నాటి సంగతులు  ...

READMORE

కొడుక్కి రాసిన ఓ ఉత్తరం...

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ...41   కొడుక్కి రాసిన ఓ ఉత్తరం...   "మానవీయ స్పర్శను మరచి పోకు "   నాన్నా!   ...

READMORE