ఎట్టకేలకు తీరిన బాకీ

 ఎట్టకేలకు తీరిన బాకీ   ‘DRK we are out!’ అని అరిచాడు నా ఫ్రెండ్ సూర్యప్రకాష్.   మరో పది సెకన్లలో మా...

READMORE

మా కాలేజీలో నా రికార్డు ఇప్పటికీ పదిలమే!

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...54 ‘కాలేజీ కబుర్లు’ మా కాలేజీలో నా రికార్డు ఇప్పటికీ పదిలమే!           రికార్డులు సాధించే ఘనత అందరికీ ఉండదు. ఎంతో శ్రమ, ...

READMORE

స్వచ్ఛ చల్లపల్లి కబుర్లు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...53 స్వచ్ఛ చల్లపల్లి కబుర్లు ...

READMORE

ఉషక్కకు నేను రాసిన ఆఖరి లేఖ

గుర్తుకొస్తున్నాయి...52 ఎందరో 'ఉషక్క' అని పిలుచుకునే డాక్టర్ మోటూరి ఉష గారి నాలుగవ వర్ధంతి నేడు --- ఉషక్కకు నేను రాసిన ఆఖరి లేఖ...

READMORE

మరువలేని నాయకుడు కామ్రేడ్ వెంకటపతి గారు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ... 51 … "మరువలేని నాయకుడు కామ్రేడ్ వెంకటపతి గారు" ...

READMORE

హోమియోపతితో నా ప్రయాణం

 గుర్తుకొస్తున్నాయి ... 50 “హోమియోపతితో నా ప్రయాణం” “అల్లోపతి డాక్టరు అయి ఉండి మీరు హోమియో డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్...

READMORE

భగవంతుడు - భక్తుడు - నాస్తికుడు

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...49 భగవంతుడు - భక్తుడు - నాస్తికుడు 1986 లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వచ్చిన వరదల సందర్భంగా అక్కడి ప్...

READMORE

‘శివయ్య, నాగరాజుల కధాకమామిషు’

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...48 ‘శివయ్య, నాగరాజుల కధాకమామిషు’ నాగరాజా.. నేను నాగరాజా ...

READMORE

అస్సలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందు ఉంటుందా?

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...47 అస్సలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందు ఉంటుందా? మా మందుల్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ లు అస్సలు ఉండవండీ! ...

READMORE

40 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ‘ఎర్రమల్లెలు’ సినిమా టికెట్టు సంపాదించిన విధానమెట్టిదనిన...

 గుర్తుకొస్తున్నాయి...46 40 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ‘ఎర్రమల్లెలు’ సినిమా టికెట్టు సంపాదించిన విధానమెట్టిదనిన... ... ...

READMORE

పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరం

గుర్తుకొస్తున్నాయి 45 ... “పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరం...” ...

READMORE