...

3040*వ రోజు ...

  శనివారం వేకువ 4:20-6:25 నడుమ ప్రజ్వరిల్లిన సదరు యజ్ఞంలో ఋత్విక్కులు 23+2 మంది; స్థలం భీతిగొలుపుతుందనుకొనే రుద్రభూమికీ, ...

READMORE
...

3039*వ రోజు ...

         ఈ శుభ శుక్రవారం (23-2-24) బ్రహ్మకాలంలో ఆ పనులకు పాల్పడిన సామాజిక సేవా ఘనులు 27+2 మంది! 4:20 నుండి 6:25 దాక! తాము తలపెట్టిన పనికి గుర్తింపు, ...

READMORE
...

3038*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? చల్లపల్లి గ్రామ బాధ్యతల లో 3038* రోజులు ! ...

READMORE
...

3037*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా?                     స్వచ్ఛ సైన్యం ఊరి మెరుగుదల చర్య - @3037*...

READMORE
...

3036*వ రోజు ...

 20-2-24 - మంగళవారం వేకువ కూడ పెద్దమార్పులేవీ లేకుండ - ఇంచుమించు పునరావృతమైన అవే శ్రమదానరీతులు! ఆ 15 + 2 మందే - శాశ్వత మూసివేతకు గురైన అదే డంపింగ్ కేంద్రం ఎదుటే – 4:19 – 6:15 మధ్యస్తంగా ఆ రెండు గంటల సమయమే!          24 ...

READMORE
...

3035*వ రోజు ...

 19.2.24 న సైతం వేకువ 4.18-6.15 సమయంలో శ్మశానం ప్రక్క చెత్త గుట్టల పనే వాళ్ళెంచుకొన్నారు. శ్రమ జీవుల సంఖ్య తగ్గినా, శ్రమ పరిమాణం గాని, నాణ్యత గాని తగ్గలేదు.         వార్డుకొక్కరు చొప్పునైనా లేని ఈ శ్రమదాతలు ఈ వేకువ 2 గంటల్లో విభజించిన తుక్...

READMORE
...

3034*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా?                                     ఆదివారం నాటిది 3034* వ శ్రమదానం!...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>