...

2790* వ రోజు.. ...

     “పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు - దానం కొద్దీ మంచి బిడ్డలు” అనేది ప్రాదెనుగు సామెతైతే – “కార్యకర్తల కష...

READMORE
...

2789* వ రోజు.. ...

    సోమ - మంగళవారాల్ని తమ గ్రామ భద్రతా పనులకు కేటాయించుకొన్న వాలంటీర్ త్రిమూర్తులూ, ‘మిము వీడని నీడను నేనే...

READMORE
...

2788* వ రోజు.....

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? 2788* ...

READMORE
...

2787* వ రోజు.. ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? వేకువ 4:18 నుండే శనివారం నాటి వీధి పారిశుధ్యం - @2787* ...

READMORE
...

2786* వ రోజు.. ...

   2-6-23 - శుక్రవారపు సుప్రభాత పూర్వ శ్రమదానం సంగతి అది! వెగటు పుట్టక - చీదరించుకోక - దిక్కుమాలిన ఎంగిళ్లనూ, వీధి కశ్మలాలనూ కష్టంతోనైనా ఇష్టంగా, ఒకానొక స్ఫూర్తిమంత్రంగా, ...

READMORE
...

2785* వ రోజు.. ...

  ఇది గురువారం - జూన్ మాసపు(01.06.2023) తొలివేకువ;  పాల్గొన్న పనిమంతులు 24 మంది; 4.19 నుండి 6.06 సమయం 1 వ వార్డుకు చెందిన బాలికల వసతిగృహం, శ్మశానవాటిక దారులు;  అన్...

READMORE
...

2784* వ రోజు.. ...

   ఈ బుధవారం వేకువ (31.05.2023) 24 మంది శ్రమదాతలది తనివితీరా వ్రాయాలంటే - ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కొక చరిత్ర! చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమ మనేది ఒకానొక సామూహిక - సంఘటిత కృషి కనుక వ్యక్తిపరంగా వ్రాయడం కుదరటం లేదు!           నేటి శ్ర...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>