...

2790* వ రోజు.. ...

     “పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు - దానం కొద్దీ మంచి బిడ్డలు” అనేది ప్రాదెనుగు సామెతైతే – “కార్యకర్తల కష్టం కొద్దీ చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - ...

READMORE
...

2789* వ రోజు.. ...

    సోమ - మంగళవారాల్ని తమ గ్రామ భద్రతా పనులకు కేటాయించుకొన్న వాలంటీర్ త్రిమూర్తులూ, ‘మిము వీడని నీడను నేనే’ అంటూ - ...

READMORE
...

2788* వ రోజు.....

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? 2788* వ వేకువ స్వచ్చ కార్యకర్తల చొరవ!...

READMORE
...

2787* వ రోజు.. ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? వేకువ 4:18 నుండే శనివారం నాటి వీధి పారిశుధ్యం - @2787*           స్థలం - బందరు దారిలోని 6 ...

READMORE
...

2786* వ రోజు.. ...

   2-6-23 - శుక్రవారపు సుప్రభాత పూర్వ శ్రమదానం సంగతి అది! వెగటు పుట్టక - చీదరించుకోక - దిక్కుమాలిన ఎంగిళ్లనూ, వీధి కశ్మలాలనూ కష్టంతోనైనా ఇష్టంగా, ఒకానొక స్ఫూర్తిమంత్రంగా, సమకాలిక సమ ...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>