...

2780* వ రోజు.. ...

27-5-23 వేకువలో అప్పటికే 15 మంది కార్యకర్తల ఉనికి! నేటి నికరశ్రమ దాతలు 38 మందైతే - 6.30 సమయానికి సాధనాల చందన - చైత్ర మహితల జన్మ దినోత్సవ వేళకు 48 మందిగా తేలారు!             చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - సుం...

READMORE
...

2779* వ రోజు.. ...

     అది శుక్రవారం(26.5.23) కావచ్చు - ఋతువులు మారనూ వచ్చు – ఈ గ్రామ వీధుల స్వచ్ఛ – శుభ్ర – సౌందర్య క్రతువు మారదు! ఆ 30 – 40 - 50 మంది కార్యకర్తల ప్రయత్న లోపముండదు! ఏదోఒక మూలన చల్లపల్లిలో సుందరీకరణ శ్రమదాన పతాకం ఎగరక మానదు!           తొమ్మిదేళ్ల కాల పరీక్షకు నిలిచి - గెలుస్తున్న ఊరి పారిశుద్ధ్య కృషికి ఆరంభమే గాని అంతమూ కనబడదు! ఐతే,  “వేల కొద్దీ రోజుల - లక్షల పని గంటల గతం ఉన్న ఈ దైనందిన శ్రమ వేడుక మీద ...

READMORE
...

2778* వ రోజు.. ...

        గురువారం (25-5-23) వేకువ 4.15 కే సదరు చరిత్ర 10 మందితో మొదలై, అనతి నిముషాల్లోనే – చిలికి చిలికి 27 కు చేరింది! (వడ్లమర ఉద్యోగి సుబ్బారావు గారిది 27 వ సంఖ్య) నిన్న నిర్ణయించుకొన్నట్లే - వడ్లమిల్లు లోపలే తమ వాహనాల్ని నిలుపుకొన్న స్వచ్ఛ కార్మికులు : - ముందుగా ఐదారుగురు బైపాస్ వీధి మురుగు మన్ను దిబ్బను త్రవ్వి ఏ వంద డిప్పల్తోనో మోసి – భారతలక్ష్మి ధాన్యం మర వీధి సిమెంటు దా...

READMORE
...

2777* వ రోజు.. ...

    ఆ సమాచారం 12 మందితో 4.18 కే శ్రీకారం దాల్చింది! ఎక్కడంటే - బైపాస్ వీధి, భారతలక్ష్మి వడ్లమిల్లుల సంగమ స్థానంలో! ఎప్పటి వరకనగా - 6.00 వరకు మాత్రమే! తొలి డజను మందికి తోడైన మలి 12 గురితో మొత్తం 24 మందితో జరిగిన పారిశుద్ధ్య కృషి ఎ...

READMORE
...

2776* వ రోజు.. ...

      పారిశుద్ధ్య కృషీవలురకు కొరతే గాని - చల్లపల్లి ఊరి ఏ వీధిలోనైనా ఇలాంటి శ్రమదానం అవసరం లేకపోతుందా? ఊళ్లోని సుమారు 130 రోడ్లలో బాగా ముఖ్యమనుకొన్న 10 - 12 బజార్లకే స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు మొత్తం 50 మంది సరిపోవడం లేదే - బైటి రహదార్ల, జన కూడలులు - మినీ ఉద్యానాల నిర్వహణ ఇంకెంత కష్టం?             ఊళ్లోని...

READMORE
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>