...

2429*వ రోజు...

     ఒక్కసారికి పనికొచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎవ్వరమూ, ఎన్నటికీ వాడవద్దు.   గురువారం(05.05.2022) వేకువ – మరీ 4.14 కే –  14 మందీ, మొత్తం ముప్పదిన్నొక్క మందీ గురి పెట్టింది సంతలో తూర్పు వైపున్న ఎగుడు దిగుడు చిట్టడవి అస్తవ్యస్తాల మీదే! అక్కణ్ణుండి 11...

READMORE
...

2428* వ రోజు...

  ఒక్కసారికి పనికొచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎవ్వరమూ, ఎన్నటికీ వాడవద్దు.   2428* (బుధవారం) వ నాటి సంత వంతు 22 మందిది!...

READMORE
...

2427* వ రోజు...

 గ్రామ సుందర - స్వచ్చోద్యమంలో ఇది 2427* వ కెరటం           ది. 03.05.2022 (మంగళవారం) నాటి శ్రమ కోసం ఉషోదయన ఊరి చివర ఉన్న తరిగోపుల ప్రాంగణం వద్ద కలుసుకుని డంపింగ్ కేంద్రంలో నిన్నటి వలెనే 4.27 కు రెస్క్యూ దళ వీరులు ముగ్గురు...

READMORE
...

2426* వ రోజు...

      వెనకటికొక ముఖ్యమంత్రి సోమవారాన్ని ‘పోల’ వారంగా మార్చుకొని, ప్రాధమ్య మిచ్చుకొని, యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని తపనపడే వారట! చల్లపల్లి రె...

READMORE
...

2425* వ రోజు...

  ఆదివారం (1.5.22) నాటి వేకువ - సమయం (4.19 నుండి) 100 నిముషాలు – నికర పని గంటలు 55 - గ్రామ ప్రముఖ బందరు మార్గంలో - 150 గజాల రద్దీ ప్రాంతం. అందులోనే 60 - 70...

READMORE
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>