...

2188* వ రోజు ...

 ఈ 18.07.2021 (ఆదివారం) నాటి వేకువ – 4.25/6.15 సమయాల నడుమ – గంగులవారిపాలెం బాటలో, పద్మాభిరామం పరిసరంలో – ప్రవర్ధిల్లిన జనహిత సత్కార్యంలో ...

READMORE
...

2187* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం!   స్వచ్చ సుందరోద్యమ చల్లపల్లి లో 2187* వ నాటి కృషి....

READMORE
...

2186* వ రోజు ...

 ఇది గురువారం (15.07.2021) వేకువ 4.32 సమయం. వాట్సాప్ ఛాయా చిత్రంలో స్వచ్ఛ సేవకు ఉద్యుక్తులౌతున్న 13 మంది కాక మరొక 12 మంది ప్రభుత్వ బాలికల వసతి గృహంకు మూడు ప్రక్కల నిర్వహించిన పారిశుధ్యం ప్రశంసనీయం. అది కూడా ఎడతెగని సన్నచినుకుల నడుమ! గ్రామ జనాభాతో పోల్చుకున్నప్పుడు వీరి సంఖ్య ఏపాటిది?...

READMORE
...

2185* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం!   27 మంది స్వచ్చంద శ్రమదాతల 2184* వ నాటి గ్రామసేవ.  ...

READMORE
...

2184* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం! 36 మంది స్వచ్చ సంస్కృతీ పరుల 2184* వ నాటి కృషి. ...

READMORE
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>