...

3141*వ రోజు...

   బుధవారం (5-6-24) వేకువలో ముందుగా 11 మంది ఉనికి 4:15 కే! వీరి సేవలందుకొన్న గ్రామ భాగం బెజవాడ మార్గంలోని శివాలయం మొదలు ప్రాత ఇండియన్ బ్యాంకు దాక! వీధి పారిశుద్ధ్య సాధకుల లెక్క చివరకు 28 గా తేలింది.           ప్రస్తు...

READMORE
...

3140*వ రోజు ...

   మంగళవారం శుభోదయాత్పూర్వమే – 4:20 కే (తేదీ పుకారంగా 4.6.24) నలుగురు బందరు రోడ్డు ప్రక్కన గంగులవారిపాలెం వీరి గస్తీ గది దగ్గర - ఏకరూప దుస్తుల్లో ఎందుకు నిలబడి ఉన్నారో ఆలోచించండి! ఆ తరువాత ఇంకా ఇద్దరు వత్తాసుగాళ్లం వాళ్లతో చేరామనుకోండి!           ఇక ఆ...

READMORE
...

3139*వ రోజు ...

   సోమవారం కనుక ఆ వేడుక రెస్క్యూ కార్యకర్తలది, అది కూడ కేవలం 3+3 = 6 గురిది! అది 1) బందరు జా.ర.దా.కీ 2) గం...

READMORE
...

3138*వ రోజు ...

  3138 *వ నాటి వరుస సందడులు! ఈ ఆదివారం(2.6.24) వేకువ 4.18 కే వాటిని ప్రారంభించిన  కార్యకర్తలు 13 మంది. మరో 23 మంది కాలక్రమాన శ్రమ జీవన స్రవంతిలో కలిశారు. ఈ సందళ్ళ వేదిక విజయవాటిక బాటలోని శ్రీమంతుల క్లబ్బు ప్రాంతం. 6.00 దాక - ఓ ప్రక్క మైకు నుండి ఉత్సాహకర – ప్రోత్సాహకర గీతాలూ, పార పనుల గరగరలూ, అక్కర్లేని పిచ్చి చెట్లను నరుకుతున్న కత్తి విసుర్లూ, వ్యర్ధాలను గుట్టలుగా పేరుస్తున్న దంతెల చప్పుళ్లూ రోడ్లూడుస్తున్నచీపుళ్ల గురగురలూ...

READMORE
...

3137*వ రోజు ...

   వారాంతపు అంచనాలను ఋజువు చేస్తూ - ఈ శనివారం వేకువ గ్రామ బాధ్యుల సంఖ్య - 6.20 సమయంలో 30 కి ప్రాకింది. ఈ 30 మందిలో డాక్టర్లు మొదలు - పంతుళ్లూ, గృహిణులూ, ట్రస్టు పని వాళ్ళూ, వృద్ధులనబడే పింఛనుదార...

READMORE
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>