...

3035*వ రోజు ...

 19.2.24 న సైతం వేకువ 4.18-6.15 సమయంలో శ్మశానం ప్రక్క చెత్త గుట్టల పనే వాళ్ళెంచుకొన్నారు. శ్రమ జీవుల సంఖ్య తగ్గినా, శ్రమ పరిమాణం గాని, నాణ్యత గాని తగ్గలేదు.         వార్డుకొక్కరు చొప్పునైనా లేని ఈ శ్రమదాతలు ఈ వేకువ 2 గంటల్లో విభజించిన తుక్కు కాస్త తక్కువగా ఒక ట్రాక్టరు. అంతకు ముందు సో...

READMORE
...

3034*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా?                                     ఆదివారం నాటిది 3034* వ శ్రమదానం!...

READMORE
...

3033*వ రోజు ...

 శనివారం(17-2-24) వేకువ సమయాన చిల్లలవాగు ప్రక్కన 28+5 గురి (మొత్తం మళ్ళీ అదే సంఖ్య – 33!) శ్రమ కూడ సామాన్యమైనది కాదు, ప్రక్కన శ్మశానం కాని, వాంతులు తెప్పిస్తున్న మిగలక్రుళ్లిన వ్యర్ధాలు గాని, స్వచ్ఛ కార్యకర్తల్ని తప్ప జనాన్ని చుట్టుముట్టి వణికిస్తున్న మంచూ చలీ గాని - ఏవి సాధారణ పరిస్థితులు?         అలనాడు ప్రజల పాపాలను శిలువగా మోసిన జీసస్ వలె ఈనాడు చల్లపల్లి 20 వార్డుల కాలుష్య భారాన్ని మోస్తున్న స్వ...

READMORE
...

3000*వ రోజు...

 సోమవారం – 15-1-24 - మకర సంక్రమణ పర్వదినంలోనూ కార్యకర్తల శ్రమ పర్వం ఆగలేదు - 4.17 కే మొదలై, 6.15 దాక 2 డజన్ల మందికి పైగా 216 జాతీయ రహదారికీ బండ్రేవు కోడు వంతెనకీ నడుమ తమ వెలకట్టలేని శ్రమను సమర్పించారు. ...

READMORE
...

3032*వ రోజు...

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? శుక్రవారం (16-2-24) నాటి సంక్లిష్ట శ్రమదానం - @3032*...

READMORE
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>