...

2193* వ రోజు...

 ఆదివారం - 25.07.2021 నాటి వేకువ 4.20 నుండి 6.13 వరకు జరిగిన ద్విముఖ కర్తవ్య నిర్వహణలో కనీసం 18 మంది పాల్గొన్నారు. ఎక్కువ వ్యవధి పిదప విజయా విద్యా సంస్థలో నేటి (గోపాళం శివన్నారాయణ – కోమలి అండ్ కో ...

READMORE
...

2192* వ రోజు...

 2192*వ దినం (24.07.2021) కూడ వేకువ 4.21 వేళకే – నిన్నటి స్వచ్ఛ – సుందరీకరణ విభాగానికి తరువాయిగా – గంగులవారిపాలెం బాటలో – కొలిమి మేస్త్రి గారి గేదె పాల ఉత్పత్తి ప్రదేశం, వీరబాబు – తదితరుల ఇళ్ల వద్ద సుమారు 150 గజాల మేర స్వచ్చోద్యమ సందడి ప్రారంభమై – 6.12 దాక...

READMORE
...

2191* వ రోజు...

 2191*వ (శుక్రవారం - 23.07.2021) నాటి వేకువ 4.21 సమయానికే మొదలై, 6.10 దాక నడచిన చల్లపల్లి స్వచ్చోద్యమ సందడి కారులు 18 మంది. స్వచ్ఛ కార్యకర్తల్ని ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తం ఆరంభంలో తప్ప...

READMORE
...

2190* వ రోజు...

  ఈ గురువారం (22.07.2021) నాటి వేకువ సైతం 4.30 నిముషాల నుండి 6.10 వరకు సంభవించిన స్వచ్ఛ కార్యకర్తల గ్రామ కర్తవ్య పరిపాలన విజయవంతమయింది. గంగులవారిపాలెం దారిలోని సన్ ఫ్లవర్ మార్గం సమీపాన...

READMORE
...

2189* వ రోజు...

   బుధవారం (21.07.2021) నాటి వేకువ సైతం 4.22 సమయం నుండి 6.10 వరకు చల్లపల్లిలో అదే కధ! అదే గంగులవారిపాలెం బాటలో మరొక 100 గజాల మేర తీరిన వీధి కాలుష్యం వ్యధ! స్వచ్ఛ ...

READMORE
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>