...

2434* వ రోజు...

         4.17 మొదలు 6.05 దాక – అందులో గంట సమయం చీకటి – అటూ ఇటూ కాని ఉక్క వాతావరణం! మళ్ళీ సంత ప్రక్క నీళ్ల టాంకుల ఆవరణే! స్థలం అదే గాని, వానతోను, లీకైన నీళ్లతోనూ తడిసి బురదగా మారిన చోటే కార్యకర్తల శుభ్ర – సుందరీకరణ చర్య...

READMORE
...

2433* వ రోజు...

 శుక్రవారం (13.5.22) వేకువ 4.16 నిముషాల సమయం. 25 వేల మంది గ్రామస్తుల్లో మూడు వంతుల మందిని నిద్రా దేవత లాలిస్తున్న ప్రశాంత కాలం! సంత వీధిలో - సినిమా హాలు దక్షిణంగా 20 - 25 సెంట్ల నీళ్ల టాంకుల ప్రదేశంలో – తమ పౌర బాధ్యతలు మరవని 21 ...

READMORE
...

2432* వ రోజు......

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎవ్వరమూ, ఎప్పటికీ వాడమని ప్రతినబూనుదాం! 2432*వ నాటి స్వచ్చ సుందరోద్యమ చల్లపల్లి!  ...

READMORE
...

2431* వ రోజు...

   వేకువజాము 4.15 ని.లకు మొదలై మొత్తం 27 మందితో జరిగిన స్వచ్చ సేవలు దగ్గరగా గమనించిన వారికీ చాలా ఆసక్తికరంగాను, ఆశ్చర్యంగాను ఉంటాయి. 4 రోజుల క్రితం మనం చూసిన సంత ప్రదేశం ఈ రోజు నిజంగా ఇదేనా అనిపిస్తుంది. గడ్డి కోసిన పిమ్మట ఎత్తు పల్లాలు దిబ్బలుగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని సర్పంచ్...

READMORE
...

2430*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి పనికొచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎవ్వరమూ, ఎన్నటికీ వాడవద్దు.   శుక్రవారం(06.05.2022) 2430* వ రోజు నాటి శ్రమదాన వేడుక!...

READMORE
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>