...

2886* వ రోజు .... ...

    బుధవారం (20-9-23) వేకువ 4.16 కే తొలి 10 మంది గుంపెడు కార్యకర్తలు బత్తుల వారి రామాలయం ప్రక్కన నిలవడమూ, అక్కణ్ణుంచి నిముష క్రమంలో మిగిలిన 14 మందీ వచ్చి కలిసి, పారిశుద్ధ్య పనులందుకోవడమూ, 3 చోట్ల ఎవరి శరీరాల్ని వారు అలయించి, 6.07 సమయం దాక గ్రామ సుస్థితి కోసం చాతనైనంత పాటుబడడమూ - టూకీగా గంటా ఏభై నిముషాల శ్రమ...

READMORE
...

2885* వ రోజు .... ...

 ఈ మంగళవారం – 19.9.23 వేకువ 4.28 కే పార్రంభమై 6.14 వరకూ ముమ్మరంగా జరిగిన శ్రమ ప్రదేశం మళ్లీ గంగులవారిపాలెం దిశగా – బండ్రేవుకోడు కాల్వ ఒడ్డే! శ్రమకర్తలు నాతో సహా 7 గురు! పూర్తిగా సంస్కరింపబడిన చెట్లు 2!             వేల రోజులుగా విసుగూ విరామం లేకుండ జరుగుతున్న వీధి పారిశుద్ధ్య - నవీకరణ కర్మ కాండను మరీ వివరంగా వర్ణింపనక్కర లే...

READMORE
...

2884* వ రోజు .... ...

 సోమవారం (18.9.23) నాటి వేకువ సదరు కర్తవ్య దీక్షితులు నికరంగా 6 గురే గాని, నాబోటి ఒకరిద్దరం కూడ వేలు పెట్టాం. షరా మామూలుగానే రెస్క్యూ దళం పనివేళల 4.23 - 6.15; కార్యరంగం మరొక మారు గంగులపాలెం మార్గంలోని బండ్రేవుకోడు...

READMORE
...

2883* వ రోజు .... ...

    బాగా సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే ఆదివారం (17-9-23) వేకువ 4.12 - 6.10 వేళల నడుమ శ్రమదానమిదీ!     స్థలాలు మూడేవంటే - బందరు రహదారిలో పూలమొక్కల కేంద్రాలు, మునసబు వీధి జంక్షనూ, వీటికి దూరంగా - బందరు NH-16 ఉపమార్గం దగ్గరా!...

READMORE
...

2882* వ రోజు .... ...

శనివారం (16-9-23) సాధారణంగా పెరిగే కార్యకర్తల సంఖ్య శలవు దినం కానందు వల్లేమో - పెద్దగా మార్పు లేదు - కేవలం 26 న్నొక్కరు! అందులో ఆరేడుగురు మహిళలూ, చూస్తేనే ‘అబ్బే - ఈ 70 - 80 ఏళ్ల ముసలోళ్ళూ, శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తూ గడిపే వైద్యులూ, పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పుకు బ్రతికే బడి పంతుళ్లూ వీధులూడ్చి – ముళ్ల మొక్కలు పీకి - కత్తుల్తో, దంతెల్తో ఏం పని చేస్తార్లే’ అనిపిస్తుంది! ...

READMORE
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>