...

2183* వ రోజు ...

   ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం!    28 మంది స్వగ్రామాంకిత స్వచ్చ కార్యకర్తల 2183* వ నాటి ఉద్యోగం....

READMORE
...

2182* వ రోజు ...

 ఈ శుక్రవారపు బ్రహ్మ ముహూర్తం లో సైతం 4.24 – 6.16 సమయాల నడుమ 28 మంది స్వగ్రామాంకిత స్వచ్చోద్యమ కారుల సౌజన్యం వల్ల బందరు జాతీయ మార్గంలో కమ్యూనిస్ట్ వీధి...

READMORE
...

2181* వ రోజు ...

 8.07.2021 (గురువారం) నాటి వేకువ 4.20 సమయానికే బందరు జాతీయ రహదారి మార్గంలో వైజయంతం ఎదుట వీధి కాలుష్యం మీద కత్తులు దూయడానికి సన్నద్ధులైన 15 మందిని...

READMORE
...

2180* వ రోజు ...

 రెండు రోజుల స్వల్ప విరామం పిదప ఈ వేకువ జామున 4.21 నిముషాలకే పునః ప్రారంభమైన స్వచ్చ కార్యకర్తల వీధి పారిశుధ్య కృషి 6.35 వరకు కొనసాగింది. ఈ ఆదర్శ...

READMORE
...

2179* వ రోజు ...

 ఆదివారం 4.7.2021 నాటి వేకువ 4.27 సమయానికే నిన్నటి నిర్ణీత ప్రదేశానికి చేరుకొన్న 12 మంది గ్రామ సంక్షేమకారులనూ, మొత్తంగా 40 మంది స్వచ్చోద్యమ పరివారాన్నీ ఈ నాటి “జై స్వచ్ఛ...

READMORE
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>