...

2960*వ రోజు ...

 సోమవారం – 4/12/23 నాటి సంగతులవి. రైతాంగాన్ని ఎడాపెడా వణికిస్తున్న – ఈదురుగాలుల్తో గూడిన - తుఫాను వానలు. గత ఐదారు నెలలుగా స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు నాటి పెంచుతున్న 3000 వేల రకరకాల మొక్కలను తప్ప ఎవర్నీ ఉద్ధరించేవి కావు ఈ వానలు! గాలీ ...

READMORE
...

2959*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు తక్షణం మానేద్దాం!                                 డిసెంబరు 3 నాటి కార్యకర్తల శ్రమ విన్యాసాలు! @2959*...

READMORE
...

2958 వ రోజు ...

 శనివారం (2-12-23) వేకువ 4.20 - 6.14 ల మధ్య – 31 మంది తమ ఊరి సంక్షేమం కోసం చేసుకొన్న వీధి పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమమది. 6 వ నంబరు పంట కాల్వ హద్దుగా - బందరు రహదారిలో – పింగళి వారి కళా నర్సింగ్ హోమ్ దాక సాగించిన శుభ్ర - సుందరీకరణ ప్రయత్నం అభివందనీయం! ఉడత్తు సో...

READMORE
...

2957 వ రోజు ...

 అనగా - అది డిసెంబరు తొలి దినం - శుక్రవారం నాటిది , దాని పని వేళ 4.17 – 6.20 కనుక, నికరంగా 30 మందిది కాలం కొలతతో ఐతే 50 పని గంటలూ, స్ఫూర్తి కొలతైతే నావల్ల కానిది! మరొక...

READMORE
...

2956 వ రోజు ...

 గురువారం (30.11.23) వేకువ కార్యకర్తల శ్రమ గంగులవారిపాలెం వీధిలోదే గాని, ప్రొద్దు తిరుగుడు వారి అడ్డబాటంతటా - ఆర్చి దాక పరచుకొన్నది. ప్రాత కార్యకర్తల్తప్ప - ఇంకొక్క ఆస్పత్రి ఉద్యోగిని తప్ప - ఆ కాలనీ వారెవ్వరూ తొంగిచూడనే లేదు! నేటి శ్రమదాతల సంఖ్య 34, కడియాల భారతి గారి అభ్యర్ధనతో - 200 గజాల సిమెంటు దారికి కాలుష్యం నుండి విముక్తి! ఉన్నం...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>