...

2170* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   వినూత్న స్వచ్చోద్యమం- విశిష్ట గ్రామ వైఖరి @ 2170 * రోజులు....

READMORE
...

2169* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   2169* దినాల సుదీర్ఘ స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి లో - ఈ శనివారం....

READMORE
...

2168* వ రోజు ...

ఈ శుక్రవారం (09.04.2021) 13 మంది కార్యకర్తల ముహూర్తం వేకువ 4.18! కార్యక్షేత్రం విజయ/అశోక నగర్ల ఇరుకు వీధులు! నేటి ఆదర్శ శ్రమదాన విరమణ 6.20 కి! గ్రామ...

READMORE
...

2167* వ రోజు ...

   నిన్న – మొన్నటి శ్రమ సత్ఫలితాలనిచ్చిన విజయ నగర్, అశోక్ నగర్ లలోని కష్టార్జిత శుభ్ర – సుందరీకృత ప్రదేశాలకే మరికాస్త పొడిగింపులు! విజయ నగర్ విశిష్టతను చాటి చెప్పుతూ ముగ్గురు...

READMORE
...

2166* వ రోజు ...

 ఈ బుధవారం (7.4.21) నాటి వేకువ సమయం - 4.20. విజయ్ నగర్ - బైపాస్ మార్గంలో తొలుత డజను మంది, కాస్త వెనుక – ముందుగా మరొక డజను మంది చేరికతో బలం పెంచుకున్న చల్లపల్లి స్వచ్ఛ సైన్యం ఒక నిర్ధిష్ట ప్రణాళికతో కాలుష్యంపై జరిపిన సమైక్య పోరాటంతో...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>