...

2137* వ రోజు ...

 ఆదివారం(28.02.2021) కారణంగానేమో గాని – 43 మంది బెజవాడ దారిలోని పార్కు శుభ్ర – సుందరీకరణకు నడుం కట్టారు – అది గూడ  - ...

READMORE
...

2136* వ రోజు ...

 27.02.2021(శనివారం) వేకువ - 4.26 సమయానికే - ఊరి వివిధ వార్డుల్నుండి వచ్చిన 12+1+1 (కార్యకర్తలు + ఛాయాగ్రాహక వైద్యుడు + రోజూ క్రమం తప్పక హాజరయే కాలభైరవ మిత్రుడు) = ...

READMORE
...

2135* వ రోజు ...

 ఈ శుక్రవారం (26.02.2021) వేకువ 4.24 కే ఊరి ఉమ్మడి మేలు కోసం ఆతృతతో సంసిద్ధులై పోయిన డజను మందికి పైగా స్వచ్చంద శ్రమదాతల్ని గమనించారా? వీరు కాక మరో 2 – 3 నిముషాలకే కార్యక్షేత్రానికి చేరుకొన్న అంతే మంది – వెరసి పాతికమంది పరోపకార కర్మిష్టులు...

READMORE
...

2134* వ రోజు ...

 ఈ 25.02.2021 - గురువారం వేకువ 4.21 సమయంలో మొదలై, 2 గంటల తరువాత – 6.20 కి ముగిసిన చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమకారుల (తమ సామాజిక బాధ్యతగా వాళ్ళు ప్రకటించుకొనే) గ్రామ వీధి పారిశుధ్య కృషిని నా సొంత కవిత్వంతో గాక – “జై స్వచ్ఛ చల్లపల్లి సైన్యం”...

READMORE
...

2133* వ రోజు ...

 ఈ బుధవారం (24.02.2021) వేకువ 4.22 కే మొదలై 6.20 దాక ప్రవర్ధిల్లిన గ్రామ ప్రయోజనకర శ్రమదానంలో భాగస్తులైన ధన్యులు 27 మంది. నేటి పరిశుభ్ర – సుందరీకృత భాగం కూడ గత కొద్ది నాళ్ళ వలెనే విజయవాడ బాటలోని 3 రోడ్ల – రెవెన్యూ కార్యాలయాల ప్రాంతమే! కార్యకర్తల పట్టుదలలో గాని, నానాజాతి కశ్మలాలను అందరూ నడిచే అందమైన దారి పైన పడవేసే కొందరి బాధ్యతా రాహిత్యంలో...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>