...

2508* వ రోజు....

 ఈ సోమవారం (15.8.22) వేకువ కూడ 27 మంది కార్యకర్తల శ్రమానందం బెజవాడ దారిలోనే! స్వేచ్ఛా – స్వాతంత్ర్యాలకు, స్వచ్ఛ – ...

READMORE
...

2507* వ రోజు...

 వీరిలో డజను మందైతే 4.19 కే శ్మశానం లో హాజరు! ఆదివారం ఆట విడుపెవరికి? బట్ట నలగకుండా ఐదారు రోజులు ఉద్యోగం చేసే వాళ్లకి! చల్లపల్లి స్వచ్చ కార్యకర్తలకైతే అది - గంటన్నరకు పైగా ఆత్మసంతృప్తి దాయక శ్రమదాన సందడి! వింతని...

READMORE
...

2506* వ రోజు...

 ఇది ఆగస్టు మాసంలో 13 వ రోజే! అది బెజవాడ మార్గంలో కాటా – చిల్లలవాగు నడిమి భాగమే! శనివారం వేకువ 4.23 నుండి 6.10 దాక సామాజిక శ్రమానంద భరితులు – విసుగు చెందని విక్రమార్కులు 28 మందే! శుభ్ర – సుందరీకృత రహదారి నిడివి 100 గజాలే కావచ్చు గాని, దాని వెనకున్న నిస్వార్థతను బట్టి - అందించే సామాజిక స్పృహను బట్టి - ఆ కృషి అమూల్యమే! మ...

READMORE
...

2505* వ రోజు...

  ఈ శ్రావణ శుక్రవారం శుభోదయానికి ముందే విజయవాడ రహదారికి చెందిన అన్ని రకాల పరిశుభ్ర – సౌందర్యాలను తీర్చిదిద్ద ప్రయత్నించిన గ్రామ పారిశుద్ధ్య పూజారులు (27+3) ముప్పై మంది! చివరి ముగ్గురు వామపక్ష ఆలోచనాపరులు - వీరు కేవలం...

READMORE
...

2504* వ రోజు...

    గురువారం చీకటి వేళ – ఆటోనగర్ సమీసాన - బెజవాడ బాటలోనే స్వచ్చ – సుందరీకరణ జరిగింది. జరిపిన వారు 24 మంది! ఎవరెవరు విరజిమ్మిన కశ్మలాలు గానీ, ఏరిన – ఊడ్చినంత మేర దొరికిన రకరకాల చెత్త బండెడు! గంటన్నర పాటు శ్రమదాన సంబంధి...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>