...

2610* వ రోజు...

  శనివారపు వేకువ, “4.30” అనే నిర్ణీత క్షణాల కన్న ముందే –4.13 కే సంసిద్ధులైన 14 మంది పర్యావరణ హితుల్నీ, త్వరగా వచ్చి వారితో కలిసిపోయిన అంతే మంది ఊరి వీధి బాధ్యుల్ని తొలి నిముషాల ఛాయా చిత్రాల్లో గమనించండి! ఊరి కాలుష్యం మీద నేటి యుద్ధ రంగం ‘ప్రొద్దుతిరుగుడు’ బడి తూర్పు, దక్షిణ వీధులు!           ఈ ఉద...

READMORE
...

2609* వ రోజు......

 ఆ కృషి శుక్రవారం (2.12.22) వేకువ సమయానిది! కాలం 4.20 – 6.10 నడుమ! స్థలం నడకుదురు బాటలో! అందుకు కారణమైన వాళ్లు 26 మంది! వారిలో వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది, రైతులు, గృహిణులు, ప్రస్తుత & విశ్రాంత బడిపంతుళ్లు వగైరా. ఈ పాతిక మంది 2 - 3 కి.మీ దూరంగా వీధికెక్కింది వేకువ వేళ 3.30 తర్వాత నిద్రపట్టక, తోచక కాదు. కేవలం ఒక కనీస సామాజిక...

READMORE
...

2608* వ రోజు...

    గురువారం (01.12.2022) నాటి వేకువ 4.20 కన్న ముందే 13 మంది, కొద్ది నిముషాల ఎడంలో మరో 15 మందీ – వెరసి 28 మంది శ్రమదాతల – 105 నిముషాల చొరవతో – నడకుదురు దారిలో నిన్నటి తరువాయిగా మరొక 100 గజాల దాక- పరిశుభ్ర-సుందరీకరణ  పరీక్షలో ఉత్తీర్ణమయింది!             ఆ సమీప ...

READMORE
...

2607* వ రోజు .....

   ఆ సుందరీకరణం, వీధి మెరుగుదల – పారిశుద్ధ్య కృషి ఊరిలో ఏదో ఒక చోటనో – 7 రహదార్లలోనో ఎడతెరపి లేకుండా జరిగే విషయమే! ప్రతి వేకువ సమయంలోనూ ఏదో ఒక ప్రక్క ఆ స్వచ్ఛంద శ్రమదాన పతాకం రెపరెపలాడుతుండే మాట నిజమే! ఈ బుధవారం బ్రహ్మ కాలంలోనూ 24 మంది సామాజిక బాధ్యుల తలా వంద నిముషాల అలాంటి ప్రయత్నం జరిగింది. కాకుంటే – ఇక్కడొక చిన్నపాటి విశేషమేమంటే: ...

READMORE
...

2606* వ రోజు ...

   ఇది మంగళవారం కనుక - నియమానుసారం స్వచ్ఛ సైన్యంలోని ఒక ఉప విభాగం వారు 29-11-22 ను తమకు కేటాయించుకొని - ఎక్కడో 3 కిలోమీటర్ల దూరాన పాగోలు దగ్గర - ఐదారుగురు శ్రమదాన ముదుర్లు ఈనాటి స్వచ్చోద్యమ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు!           ‘ముదుర్లు’...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>