...

2474*వ రోజు...

 కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే - పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను మనమెందుకు వాడాలి!    ఆదివారం (26.10.2022) నాటి అల్ప సంఖ్యాకుల శుభ్ర-సౌందర్య దీక్ష!       స్వచ్చ కార్యకర్తలు నేటి వేకువ 26 మంది సుమారు 2 గంటల పాటు తమ గ్రామ సమాజ బాధ్యతకు కట్టుబడి...

READMORE
...

2473* వ రోజు...

  ఒక ఉత్సాహం, ఒక ఉద్వేగం, ఒక సంయమనం, ఒక పని వేగం వీటన్నిటితో బాటు ఒకానొక సందేహం - మరొక ఆందోళనం - ఇదీ ఈ శనివారం (25.6.22) వేకువ 4.20 – 6.10...

READMORE
...

2472* వ రోజు...

  ఇది 24.06.22 – శుక్రవారం - ముహూర్తం – 4.20! వాళ్ళంతా కలిపి 24 మంది! స్థలం – విజయవాడ రహదారిలోని కోమలా నగర్ దగ్గర – 6 వ నంబరు పంట కాల్వల మధ్యస్థం! పని కాలం 6.08 దాక! ఇదే చోట మూడవ రోజు కూడ ఇందరు కార్యకర్తలేమి ఉద్ధరిస్తున్నారని ఆరా తీస్తే: 1) అక్కడొక సి...

READMORE
...

2471* వ రోజు....

 తేది : 23-6-22, కర్తవ్య నిరహణం : ఉదయం 4.20 - 6.12 నడుమ, స్థలం : సచివాలయం...

READMORE
...

2470* వ రోజు...

  బుధవారం – (22-6-22) నాటి శుభోదయాన గూడ అదే చల్లని వేకువలో - 4.20 నుండి 6.05 దాక పాతిక మంది చేసిన వీధి శుభ్రతా కృషి! వాతావరణంలో మాత్రం వేడి తగ్గింది. స్వచ్ఛ కార్యకర్తలీ రోజు కశ్మలాల మీద కక్ష తీర్చుకొని సంతసించిన చోటు జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వో...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>