...

3130*వ రోజు ...

 ఎప్పుడో - ఏడాదికొకమారు మాత్రం జరిగే ఘటన - అంటే శనివారమైనా కార్యకర్తల సంఖ్య తరగడమూ, వీధి మెరుగుదల చర్యలు ఒకటికి రెండు మార్లు వాన వల్ల ఆగడమూ - మొత్తమ్మీద అంచనా మేరకు పని పూర్తికాకపోవడమూ ఈ 25.5.24 వేకువ జరిగింది!          ఎం...

READMORE
...

3129*వ రోజు ...

 తేదీ: 24-5-24, పనిమంతులు : 24 మంది, పనిచోటు : విద్యుత్కార్యాలయ, వాహన ఇంధన నిలయ ప్రాంతాలు, ఎప్పటి...

READMORE
...

3128*వ రోజు ...

   అంటే అది గురువారం - 23.5.24 వ తేదీ, పని కాలం వేకువ 4.15 నుండి 6.05, పని చోటులు – 2, విజయవాడ దారిలోని NTR పార్కు వద్దా, ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాల వద్దా!          ఈ వీధి కార్మికులు 23 మందే కావచ్చు గాని, వాళ్లు కష్టించినది 40 పని గంటలైతే కావచ్చు గాని, స్వార్ధంతో పుచ్చిపోతున్న...

READMORE
...

3127*వ రోజు ...

 బుధవారం – 22.5.24 నాటి 22 మందిది త్యాగమనాలో, బాధ్యతనాలో, విస్తృత ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం తపస్సనాలో తెలియడం లేదు. తపస్సనుకొంటే - అది సుమారు 2 గంటల పాటు - బెజవాడ రహదారి మీద : 1) 16 మందితో జరిగినది. ఆ కార్యకర్తల ఇవాళటి పనిముట్లు పారలు, పలుగులు, డిప్పలు. జిల్లా పరిషదున్నత పాఠశాల ఎ...

READMORE
...

3126*వ రోజు ...

  సోమ, మంగళవారాల ఖాళీని రెస్క్యూ బృందం ఎప్పుడు వదిలింది కనుక! ఊరి 100 వీధుల్లో -  ముఖ్యంగా ప్రధాన దారుల్లో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సమస్య తలెత్తుతూనే ఉంటుంది. వీధి సమస్యలు స్వచ్ఛ కార్యకర్తల కోసమూ, కొందరు అత్యుత్సాహ కార్యకర్తలు శిరసెత్తే సమస్యల కోసమూ కాచుక్కూర్చుండడం చల్లపల్లిలో గత 10 ఏళ్ళ ఆనవాయితీ!             నిన్న జాతీయ రహదారి వికృతాలను సరిజేసిన వాలంటీర్ల టీమ్ ఈ పూట గంగులవారిపాలెం/ భవఘ్ని నగర్ల రోడ్డు మార్జిన్ గుంటల్ని చక్కబెట్టే ప...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>