...

2719* వ రోజు....... ...

  అవి ఈ సోమవారం వేకువ 4.30 - 6.20 నడుమ జరిగినవి; ఆ ప్రయత్నీకులు 7+1 మంది; (చివరి ఒంటరి సంఖ్యగా నేను!)  స్థలం - బండ్రేవుకోడు మురుగు కాల్వ ఉత్తరం గట్టు!             గత వా...

READMORE
...

2718* వ రోజు..........

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు మనం వాడవద్దు. బెజవాడ రోడ్డు పారిశుద్ధ్య కృషి  2718* వ నాటిది!...

READMORE
...

2717* వ రోజు....... ...

  సమయమెప్పుడంటే - వేకువ 4.19 - 6.16 నడుమ! స్థలమెక్కడనగా - ఊరికి 2 కి.మీ. దూరాన – బెజవాడ రోడ్డులోని ‘ఈశ్వర్ మెకానిక్స్’ దగ్గర! గ్రామ సేవకు పాల్పడిన దెందరంటే - 25+2 (చివరి ఇద్దరూ పైపై కార్యకర్తలు!) మంది! సుమారు 2 గంటలు - మొత్తం మీద 40 + పని గంటలు సాధించిందేమంటారా - ఒక ఖాళీ స్థలంలో కొంతా, ప్రక్క సందులో కొంతా, ...

READMORE
...

2716* వ రోజు....... ...

   ఆ ఉత్సవ సమయం- శుక్రవారం (24.3.23) వేకువ 4 .15 నుండి ; సదరు ఉత్సవోద్విగ్నులు 20 మందైతే- ఆ సంఘటనా స్థలం బెజవాడ బాటలోని క్రొత్త అపార్ట్మెంట్స్ - ఒకానొక మెకానిక్ షెడ్ల దగ్గర!             అందు మూలంగా బాగుపడినవి తూర్పు, పడమరల ఏభయ్యేసి గజాల మురుగు కాల్వలూ ; ఇద్దరు సుందరీకర్తల కృషితో పశ్చిమాభి ముఖం...

READMORE
...

2715* వ రోజు....... ...

 గురువారం (23-3-23) 4.18 బ్రహ్మముహూర్తాననే సదరు సవనం తొలుత డజను మందితోనూ, నెమ్మదిగా మరో 12 మందితో 6.10 దాక జరిగింది. 24 వేల మంది గ్రామస్తుల సౌకర్య, సౌలభ్య జీవనం కోసం 24 మంది పూనిన యజ్ఞ దీక్ష!             దాని వేదికేమో మ...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>