...

2891 వ రోజు .... ...

   సోమవారం (25.9.23) కనుక - సదరు శ్రమ రెస్క్యూ టీమ్ వారిది! అది కాస్తా 4.24 AM కే మొదలై - 6.10 కి విజయవంతంగా ముగిసింది! ఈ వేకువ వాళ్లెంచుకొన్న పని గంగులవారిపాలెం ఉత్తరాన – NH 16 కు ఉత్తరంగా - అటు పంట పొలం మురుగు నీరూ, ఇటు వర్షం నీరూ ఏకమైన చోట!             3 నెలల ...

READMORE
...

2890 వ రోజు .......

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడుతూనే ఉండాలా!           105 నిముషాల శ్రమదాన సమాచారం చిత్తగించండి!-@2890*    ...

READMORE
...

2889* వ రోజు .... ...

 ఆ చేరిక శనివారం (23.9.23) నాటిది, శ్రమ ప్రదర్శనం – గ్రామ ప్రధాన వీధికి బదులు – వాన దేవుడి మీద అనుమానం వల్ల - గంగులపాలెం వీధిలో మురుగు కాల్వ దగ్గరే! పని ఘడియలు 4.17 to 6.05 AM! శ్రమదాతలు 24 మంది!             నిజం చెప్పాలంటే - అసలీ వీధిలో ఈ వేకువ బాగు చెయ్యవలసిందేమీ లేదు, ట్రిమ్ చేసిన వందలాది పూల మొక్కల్తో, పచ్చగా - ఠీవిగా బా...

READMORE
...

2888* వ రోజు .... ...

  భాద్రపద శుక్రవారం (22.9.23) వేకువ 4.15 - 5.00 నడుమ గంగులవారిపాలెం బాట - బండ్రేవుకోడు కాల్వ వద్ద జరిగిన ప్రయత్నమది! కార్తకర్తలు కేవలం డజను మంది! జరిగినది పట్టుమని ముప్పావు గంటైనా లేదు.             వాన మం...

READMORE
...

2887* వ రోజు .... ...

 21-9-23 (గురువారం) కృషి కూడ బందరు – NH-16 వీధిలోనే ప్రధానంగా జరిగింది. నిన్నటి తరువాయిగా - అంటే కమ్యూనిస్టు వీధి మొదలు యడ్ల వారి వీధి వరకూ ఆ వీధి చెప్పుకోదగ్గంతగా శుభ్రపడింది. నికర కార్యకర్తలు 16 మంది,  నాబోటి ఒక మోస్తరు శ్రమదాతలిద్దరూ సదరు శుభ్రతా సంపాదకులు!             గంగు...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>