...

2031*వ రోజు...

 వేకువ 4 గంటలైనా కాకముందే-3.55 కే నిర్దేశిత బందరు జాతీయ రహదారిలో- భగత్ సింగ్  గారి ఆస్పత్రి దగ్గర ఆగి, చే తొడుగులు - మూతి చిక్కాలు, అపరి శుభ్రతా విధ్వంసక (చీపుళ్లు, కత్తులు, దంతెల వంటి) ఆయుధాలు ధరించిన 31 మంది స్వచ్చ సైనికులు (వీరు కాక ట్రస్టు ఉద్యోగులు వేరు చోట్ల) యధావిథిగా - అలవోకగా అక్కడి నుండి సంత బజారు దాక...

READMORE
...

2030*వ రోజు...

 చెక్కు చెదరని - తీవ్ర గ్రీష్మ తాపానికి బెదరని – నిబద్ధత గల స్వచ్చ సైనికులు నేటి వేకువ కూడ నాల్గు గంటల కన్న ముందే - 6.00 తరువాత కూడ నెరవేర్చిన గ్రామ కర్తవ్య నిర్వహణలో పాల్గొన్నది 33 మంది. వాళ్ల స్వేద పూర్వక శ్రమదానానికి నోచుకొన్న చోటు బందరు జాతీయ రహదారి మీద 6 వ నంబరు పంట కాల్వ వంతెన నుండి భగత్ సింగు గారి దంత వైద్యశాల దాక!...

READMORE
...

2029* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం.   2029* వ నాటి పనితనాలు....

READMORE
...

2028*వ రోజు...

 ఈ నాటి ఆదివారపు ఉక్కపోస్తున్న వేకువలో మెజారిటీ గ్రామస్తులు గాలి నియంత్రణ (A/C) ల వాయుపంఖా (ఫోన్) ల రక్షణలో సుఖ నిద్ర చెందే సమయాన – ఖచ్చితమైన సమయ నియమానుసారం – గత నిర్ణయానుసారం 42 మంది స్వచ్చోద్యమకారులు నడకుదురు మార్గంలోని కోమలానగర్ ప్రధాన వీధిలో (4.00 – 6.10) రెండు గంటల పాటు ప్రజోపయుక్త శ్రమదాన విన్యాసాలు ప్రదర్శించారు....

READMORE
...

2026* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనేవద్దు. 2026* వ నాడు దిగ్విజయంగా ముగిసిన పొరుగు పంచాయతీ బాట శ్రమదానం!  ...

READMORE
<< < ... 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 ... > >>