...

1982* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడవద్దు.  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1982* వ నాటి శుభ్రతా చర్యలు...

READMORE
...

1981* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడవద్దు.  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1981* వ నాటి శ్రమదాన సంగతులు...

READMORE
...

1980* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడవద్దు.  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1980...

READMORE
...

1979* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడవద్దు.  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1979...

READMORE
...

1978*వ రోజు...

  నేడు 4.08 నుండి 6.00 గంటల వరకు జరిగిన స్వచ్చ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలు 27 మంది. తరిగోపుల ప్రాంగణం వద్ద ఆగి చిల్లలవాగు ఉత్తరపు గట్టుకు ఇరువైపులా కలుపు మొక్కలను తీసివేసి ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా తయారుచేశారు.           ...

READMORE
<< < ... 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 ... > >>