...

2263* వ రోజు...

   పైన పేర్కొన్న సంఖ్యలో 15 మంది వేకువ (శుక్రవారం) నాలుగుంబావుకే RTC ప్రాంగణంలో సంసిద్ధులైతే – మిగిలిన వారు నిముషాల క్రమంలో వచ్చి కలిశారు. ఇక తదాదిగా – ...

READMORE
...

2262* వ రోజు...

  గురువారం (28.10.21) బ్రహ్మముహూర్తానికి ముందే 14 మంది సార్ధక శ్రమదాతలు RTC ప్రాంగణంలో – క్రమ శిక్షణ గల సైనికుల్లా ఎందుకు నిలబడ్డారో? కొద్ది నిముషాల వ్యవధిలో మరో 10 మంది వివిధ వయసుల వాళ్ళు కూడ వచ్చి చేరి – ఇలా ఈ ఒక్క రోజనే కాదు – వేలాది దినాలుగా – తమకోసం కాక - ...

READMORE
...

2261* వ రోజు...

 ఈ బుధవారం (27.10.2021) వేకువ 4.20 నిముషాలకు 27 మంది స్వచ్చంద కార్యకర్తల శ్రమదానంతో మరింత మెరుగులు దిద్దుకున్న ప్రదేశం RTC బస్ ప్రాంగణ సమీపం. పై కార్యకర్తలలో 12 మం...

READMORE
...

2260* వ రోజు...

 నిన్నటి అందరి నిర్ణయానుసారం ఈ ఆదివారం వేకువ గ్రామ ముఖ్య కూడలికి చేరుకొన్న 30 మంది (జీతం, భత్యం లేని) స్వచ్ఛ - సుందరోద్యోగులు అవనిగడ్డ దిశగా ఇంచుమించు బస్ స్టాండు మలుపు దాక ప్రస్థానించారు. బాట మీది దుమ్ము, ఇసుకల్ని, టీ కొట్ల, జలేబి అంగళ్ల, అరటి తోపుడు బళ్ల సకల విధ కశ్మలాల్నీ, నిర్మాణంలో ఉన్న దు...

READMORE
...

2259* వ రోజు...

 28000 వేల ప్రజలకు గాను 28 మంది - వేకువ 4.20 కే ప్రధాన వీధి పారిశుద్ధ్య సౌందర్యాల కోసం సంసిద్ధులయ్యారు. తదాదిగా - 6.10 వేళ దాక చిన్న కార్ల షెడ్డు - 3 రోడ్ల సెంటరుల నడు...

READMORE
<< < ... 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 ... > >>