...

1911* వ రోజు...

 ఈ ఉదయం 4.02 కూ 6.15 కూ మధ్య సమయంలో నెలకొన్న బాధ్యతా నిర్వహణలో పాలుపంచుకొన్న స్వచ్చోద్యమ కారులు 26 మంది. ...

READMORE
...

1910* వ రోజు...

 నిన్నటి సమిష్టి నిర్ణయాన్ననుసరించి ఈ సోమవారం వేకువ 4.04 – 6.18 నిముషాల నడుమ చల్లపల్లి ప్రధాన కూడలి కేంద్రంగా ఉభయ దిశలా సాగిన 26 మంది ...

READMORE
...

1909* వ రోజు...

 42 మంది ఆసక్తిగా పాల్గొన్న ఈ ఆదివారం వేకువ 4.00 - 6.28 నిముషాల మధ్య సమయంలో శ్రమదాన వేదికలు గంగులవారిపాలెం మార్గం, ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ప్రాంగణం....

READMORE
...

1908* వ రోజు...

 ఈ నాటి శుభోదయంలో 3.58 నుండి 6.22 నిముషాల వరకు అవిఘ్నంగా సాగిన గ్రామహిత శ్రమదానంలో వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించిన దార్శనికులు 30 మంది. ...

READMORE
...

1907 * వ రోజు...

గతవారం రోజులుగా చల్లపల్లి తూర్పు చివర నుండి- పడమర దిశలోని పోతురాజు గుడి దాక-2 ½ కి.మీ.  దూరం సాగిన స్వచ్చోద్యమ ప్రస్థానం ఈ నాటి వేకువ 4.01 కి నాగాయలంక బాటలోని శ్యామలాంబ గుడి దగ్గర మొదలై 6.15 దాక జరిగింది. హాజరైనది 30 మంది....

READMORE
<< < ... 170 171 172 173 [174] 175 176 > >>