అశాస్త్రీయ ప్రచారాలు

 అశాస్త్రీయ ప్రచారాలు...

READMORE

పాము కాటుకు మంచి వైద్యమేది

...

READMORE

వైద్య వృత్తికే వన్నె తెచ్చిన నల్లూరి

...

READMORE

JVV రోగాల పరారీ

...

READMORE

ముహూర్తాల వెర్రి

 09-07-2017వ తేదీన ఆంద్రజ్యోతిలో సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు చేయించుకోవటానికి ముహూర్తాలు పెట్టించుకోవడంపై రాసిన వ్యాసానికి స్పందన:...

READMORE

విష జ్వరాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం ఎలా?

 ...

READMORE

ప్రాణాంతక వ్యాధుల్ని నివారించాలంటే?

 ప్రాణాంతక వ్యాధుల్ని నివారించాలంటే? 1842 నాటికి 33 సంవత్సరాలుగా ఉన్న మానవుని సగటు ఆయుర్దాయం కేవలం 150 ఏళ్లలో 81 ఏళ్లకు పెరిగింది. మన దేశంలో ఇది ప్రస్తుతం 63 సంవత్సరాలు! మశూచి వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధి భూగోళం నుండి తరిమికొట్టబడింది. మరో నాలుగైదేళ్ళలో పోల...

READMORE